voorbeeld

Op deze pagina vind u een voorbeeld van hoe een zakelijke brief samengesteld hoort te zijn. Deze brief dient alleen als voorbeeld, persoonlijke informatie en de uiteindelijke brief zelf hoort u zelf aan te vullen.

Uw naam
Werkstraat 12
7382AA, Werkstad

Werkstad, 3 januari 2010-10-03

Naam geadresseerde
Afdeling planning
T.a.v. contactpersoon
Leukestraat 22
4325AA, Mooiestad

Betreft : het onderwerp van uw zakelijke brief

Geachte heer/mevrouw,

In reactie op uw schrijven op 1 Januari 2010, heeft u informatie opgevraagd over het schrijven van een zakelijke brief. Ik hoop dat ik met dit schrijven een duidelijke uitleg kan verstrekken. Ik ga uitsluitend uitleg geven over hoe de zakelijke brief opgesteld moet worden en ga verder niet in op de inhoud die eventueel geschreven kan worden.

Zoals u ziet wordt de zakelijke brief ingedeeld in een aantal alinea’s waar u begint met een korte inleiding om de kern van uw brief uit te leggen. Daarop volgt eventueel een 2e en 3e alinea met uitleg waarna u dient af te sluiten met een slotalinea. Belangrijk is ook dat u bovenaan de brief uw adres en het adres van de geadresseerde vermeld en de datum waarop u de brief heeft geschreven. Als laatste dient u de brief af te sluiten met uw naam, handtekening en eventuele vermelding van bijlages.

In de slotfase geeft u het briefeinde aan, waarin u keurig een einde maakt aan uw brief en u aangeeft hoe verder contact eventueel zal verlopen.

Ik hoop dat met deze brief een goed begin is gemaakt voor een toekomstige samenwerking. Ik zal deze week nog contact met u opnemen om het een en ander door te nemen over eventuele samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Uw naam

( Handtekening )